Roll No. Name
Semester
Year
MTH2062036 MAUSUMI NARZARY 3 2020
MTH2062037 RIMBIKA RONGPIPI 3 2020
MTH2062038 RAJASHREE SENAPATI 3 2020
MTH2062039 ABHISHEK MAHANTA 3 2020
MTH2062040 MONALISHA CHITRAKAR 3 2020
MTH2062042 KANGKAN DAS 3 2020
MTH2062043 SUJOY SAHA 3 2020
MTH2062044 ADNAN AKHTAR 3 2020
MTH2062045 RIYA DEBNATH 3 2020
MTH2062001 PRITAM DAS 3 2020
MTH2062002 PARTHA PRATIM DAS 3 2020
MTH2062003 DARATHI SAIKIA 3 2020
MTH2062004 NEPUR RANJAN HAZARIKA 3 2020
MTH2062005 PRANAMIKA SARKAR 3 2020
MTH2062006 DEMI ATREYA 3 2020
MTH2062007 ANKIT KUMAR GUPTA 3 2020
MTH2062008 DANUJ PATHAK 3 2020
MTH2062010 PRIYANKA LANGTHASA 3 2020
MTH2062011 SAHIL ISLAM 3 2020
MTH2062012 AJAHAR ALI 3 2020
MTH2062014 JUPITARA GOSWAMI 3 2020
MTH2062015 GYANDIP BARUAH 3 2020
MTH2062016 TAPASH SARMA 3 2020
MTH2062017 SMITA KALITA 3 2020
MTH2062018 SUHAIL AHMED 3 2020
MTH2062019 MANAS PRATIM KALITA 3 2020
MTH2062020 DINESH PAYENG 3 2020
MTH2062021 ANGANA CHOUDHURY 3 2020
MTH2062022 JUPITARA DUTTA 3 2020
MTH2062023 RIYA DEB 3 2020
MTH2062024 MANOJ DAS 3 2020
MTH2062025 AMIT THAKUR 3 2020
MTH2062026 DIBYAJYOTI DAS 3 2020
MTH2062027 DHRITIMA DEKA 3 2020
MTH2062028 ANKUR KUMAR SARMA 3 2020
MTH2062030 ABHIJIT DAS 3 2020
MTH2062032 ANJELUR RAHMAN 3 2020
MTH2062033 PURNASHA DHAR 3 2020
MTH2062034 ABHILASH DAS 3 2020
MTH2062035 BORNALI BORAH 3 2020